Gaming Affiliate ASP is about..

ข้อห้ามกับ OG Affiliate

ข้อห้ามกับ OG Affiliate

OG Affiliatesมีข้อห้ามต่อAffiliater
ก่อนเริ่มทำAffiliatesกับOG Affiliatesต้องอ่านก่อน

ใช้ชื่อQUEENCASINOสำหรับโดเมน

ซึ่งรวมถึงห้ามการสร้างหน้าเว็บที่มีลักษณะคล้ายกับคาสิโนออนไลน์ที่เราแนะนำ

โพสต์ URL ของ Affiliates ในกระดานออนไลน์

การทำAffiliatesต้องเป็นเจ้าของโดยผู้ลงทะเบียนของบัญชีไม่ว่าจะใช้มีเดียใด
OG Affiliatesไม่อนุญาตให้ทำAffiliatesในกระดานใด ๆ และ บัญชีที่ไม่ใช่ลงทะเบียนกับOG Affiliates (ยกเว็น Twitter, Facebook,บล็อก)

ให้เข้าสู่เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์โดยตรงทางอีเมล

ดังที่กล่าวมาข้างบน ห้ามให้ผสมกับเว็บไซต์ทางการ คุณสามารถใช้ Affiliate URL ได้ในนิตยสารอีเมล

ส่งอีเมลอย่างสแปม

OG Affiliates ห้ามไม่ให้ส่งอีเมลอย่างสแปม หากคุณทำAffiliatesโดยนิตยสารอีเมล คุณไม่สามารถส่งได้หลายครั้งต่อวัน
ในกรณีของบล็อก และ SNS ถ้าระบบนั้นไม่ให้ทำAffiliates คุณไม่สามารถทำAffiliatesได้
OG Affiliatesไม่อนุญาตให้คุณทำลายชื่อเสียงของOG Affiliates และ คาสิโนออนไลน์ที่เราแนะนำ

ลงโฆษณาที่เกินความจริง และ การโกหก

OG Affiliatesห้ามลงโฆษณาที่เกินความจริง และ การเขียนโกหกใด ๆ
คุณจะต้องแนะนำเว็บไซต์ให้ผู้เล่นโดยข้อมูลถูกต้อง

Affiliatesที่เข้าร่วมด้วยตนเอง

OG Affiliatesห้ามไม่ให้การเข้าร่วมด้วยตนเอง นอกจากที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะจากระบบทางการ

กลับไปหน้าเว็บ

Share this: