Gaming Affiliate ASP is about..

ข้อตกลง และ เงื่อนไข

ข้อตกลง และ เงื่อนไข

ข้อตกลงการให้บริการสมาชิกการพนันออนไลน์พันธมิตร(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า”ข้อตกลง”)และOGพันธมิตร(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า”บริษัท”)เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกบริการพันธมิตรการพนันออนไลน์ที่ทางบริษัทได้เป็นผู้ให้บริการโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

หมวดที่1คำกำจัดความ

บริบทคำจำกัดความของข้อกำหนดนี้มีดังต่อไปนี้:

( 1 )พันธมิตรการพนันออนไลน์
ตัวแทนบริการโปรแกรมพันธมิตร(Affiliate program agency service)ที่บริษัทให้บริการและให้การสนับสนุนโปรแกรมพันธมิตรแต่ละรายการที่สนับสนุนโดยสมาชิกผู้ลงโฆษณา
( 2 )โปรแกรมพันธมิตร
เว็บไซต์ที่สนับสนุนเนื้อหา(Content)เข้าร่วมเครือข่าย(Network)และผู้เยี่ยมชมเข้าชมเว็บไซต์ที่ควบคุมดำเนินการโดยสมาชิกผู้ลงโฆษณาที่เข้าร่วมเครือข่ายหรือชักชวนให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่สมาชิกผู้ลงโฆษณาให้บริการซึ่งการทำให้ยอดขายสูงขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับผู้เข้ามาเยี่ยมชมถ้าเว็บไซต์ถูกแนะนำโดยสมาชิกผู้ลงโฆษณาทางบริษัทจะให้ค่าตอบแทนและจะให้ผลตอบแทนกับสมชิก
( 3 )สื่อ
ดำเนินการโดยสมาชิกเว็บเว็บไซต์และนิตยสารอีเมล
( 4 )สมาชิก
สื่อโฆษณาที่สมาชิกผู้ลงโฆษณาโพสต์ไว้บนสื่อนั้นผู้เข้าชมจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการและจัดการโดยสมาชิกผู้ลงโฆษณาหรือซอฟต์แวร์ที่ดำเนินการและจัดการโดยสมาชิกผู้ลงโฆษณาถ้ามีการดาวน์โหลดเกิดขึ้นจะทำให้เกิดยอดขายเช่นเดียวกันซึ่งบริษัทจะให้ผลตอบแทนจากยอดขายนั้นๆ
( 5 )สมาชิกผู้ลงโฆษณา
บริหารจัดการเว็บไซต์ที่ให้บริการและสินค้าเข้าร่วมเครือข่ายบริษัทจะให้ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับผลลัพธ์นนั้นๆ
( 6 )ผู้เข้าชม
ผู้ใช้ที่ย้ายจากสื่อไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการและจัดการโดยสมาชิกผู้ลงโฆษณาผ่านลิงค์พันธมิตรไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการและจัดการโดยสมาชิกผู้ลงโฆษณาบนสื่อหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ดำเนินการและจัดการโดยสมาชิกผู้ลงโฆษณา
( 7 )ผลตอบแทน
ก่อนอื่นต้องแสดงยอดเงินให้สมาชิกได้ทราบการให้ผลตอบแทนนั้นขึ้นอยู่กับผู้เข้าชมปฎิบัติตามเงื่อนไขและการให้ผลตอบแทนนั้นทางบริษัทจะทำการชำระให้แก่สมาชิก(รวมภาษี)วิธีการคำนวณคำนวณตามเกณฑ์ของผู้ลงโฆษณาแต่ละที่ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งสมาชิกก็ต้องใช้หลักเกณฑ์คำนวณผลตอบแทน
( 8 )การเชื่อมโยงพันธมิตร
ลิงค์ที่แสดงอยู่บนสื่อเวลากดลิงค์เข้าไปจะแสดงเว็บไซต์ที่บริหารจัดการโดยผู้ลงโฆษณาที่หน้าเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมหรือการเชื่อมโยงหลายมิติโดยการดาวน์โหลดซอฟแวร์ที่บริหารจัดการโดยผู้ลงโฆษณาจะใช้ทุกรูปแบบที่สร้างคิดค้นขึ้นมาตามเว็บไซต์ที่บริหารจัดการโดยผู้ลงโฆษณาไม่ว่าจะข้อความรูปภาพผลิตภัณฑ์ปุ่มกดโลโก้หรือแบนเนอร์และอื่นๆ
( 9 )ยอดขาย
คำนวณผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์จำนวนรายได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชมซึ่งวิธีการคำนวณขึ้นอยู่กับสมาชิกผู้ลงโฆษณาแต่ละรายและสมาชิกยินยอมกับวิธีการคำนวณนี้
หมวดที่2วิธีการสมัครสมาชิก

ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ผู้ที่ต้องเข้าร่วมพันธมิตรการพนันออนไลน์และเป็นสมาชิกกรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์ม“ลงทะเบียนสมาชิกใหม่”บนเว็บไซต์ใบสมัครจะเสร็จสมบูรณ์โดยคลิกที่”ลงทะเบียน”ในการเป็นสมาชิกจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท

หมวดที่3การให้บริการ

เราได้จัดทำเครื่องมือและบริการตัวแทนเครือข่ายที่เราพัฒนาดำเนินการและจัดการเพื่อให้สมาชิกและผู้เข้าชมใช้โปรแกรมพันธมิตรสมาชิกของผู้ลงโฆษณาได้ง่ายขึ้น

หมวดที่4การตรวจสอบ
1 .บริษัทตรวจสอบว่าสมาชิกใช้บริการพันธมิตรการพนันออนไลน์ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่และได้ละเมิดข้อกำหนดหรือมีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่(ต่อไปนี้เรียกว่า”การตรวจสอบ”)ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
2 .หากบริการติดตามตรวจสอบในวรรคก่อนพบว่ามีการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงนี้การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำที่บริษัทเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการละเมิดหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายสมาชิกจะถูกถอนออกจากการเป็นสมาชิกตามหมวดที่19
หมวดที่5พันธมิตรผลตอบแทนและอื่นๆ
1 .พันธมิตร
สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนจากผู้ลงโฆษณาที่จัดการโปรแกรมพันธมิตรที่ต้องการเข้าร่วมและผู้ลงโฆษณาอื่น ๆ ผ่านลิงก์ในหน้าการจัดการเฉพาะ (ต่อไปนี้เรียกว่า “หน้าจอการจัดการ(Control screen)”) บนเว็บที่ บริษัท จัดทำขึ้น หลังจากยืนยันข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของสมาชิกโดยคลิกที่ปุ่ม“ สมัคร” บนหน้าจอการจัดการ ผู้สมัครพันมิตรได้รับการอนุมัติจากสมาชิกผู้ลงโฆษณา ก็จะเป็นพันธมิตรกับสมาชิกผู้ลงโฆษณา สมาชิกรับทราบว่าเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับโปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของสมาชิกผู้ลงโฆษณาหรือตามดุลยพินิจของบริษัท
2 .การยืนยัน
สมาชิกผู้ลงโฆษณาจะพิจารณา(ยืนยันหรือยกเลิก)การมี/ไม่มีหรือจำนนครั้งตามเงื่อนไขของการให้ผลตอบแทนสมาชิกผู้ลงโฆษณาจะพยายามตัดสินยืนยันให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนับจากวันที่เป็นไปตามเงื่อนไขของการให้ผลตอบแทนแต่มีบางกรณีที่อาจจะทำให้การตัดสินยืนยันเกิน30วันทั้งนี้ทั้งนั้นสมาชิกยอบรับและรับทราบ
3 .การชำระเงิน
ผู้ชำระผลตอบแทนแก่สมาชิกโดยผ่านแต่ละโปรแกรมพันธมิตรคือบริษัทและบริษัทเรียกเก็บเงินจากสมาชิกผู้ลงโฆษณาเป็นจำนวนเงินเทียบเท่ากัน
4 .สมาชิกผู้ลงโฆษณาชำระเงินล่าช้า
หากสมาชิกผู้ลงโฆษณาชำระเงินให้แก่บริษัทเทียบเท่ายอดที่ต้องชำระแก่สมาชิกช้าแม้จะเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนก็ตามบริษัทจะระงับการชำระผลตอบแทนใด้ให้แก่สมาชิกจนกว่าผู้ลงโฆษณาจะชำระเงินให้แก่บริษัทเต็มจำนวนบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆต่อสมาชิกหรือบุคคลที่สามใดๆที่อาจเกิดขึ้นในกรณีนี้บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกผู้ลงโฆษณาชำระเงินหรือใดๆก็ตาม
5 .การระงับการชำระเงินเพื่อทำการตรวจสอบ
ในกรณีที่สมาชิกถูกพบว่ามีการฉ้อโกงหรือสงสัยว่าถูกหลอกลวงบริษัทอาจระงับการชำระผลตอบแทนให้แก่สมาชิกจนกว่าการสอบสวนที่จำเป็นจะเสร็จสิ้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆต่อสมาชิกหรือบุคคลที่สามใดๆที่อาจเกิดขึ้นในกรณีนี้บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการใดไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกผู้ลงโฆษณาชำระเงินหรือใดๆก็ตาม
หมวดที่6การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเป็นพันธมิตร
1 .สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของสื่อทั้งพันธมิตรและผู้ลงโฆษณาเมื่อไหร่ก็ได้โดยส่งเมลล์แจ้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนของบริษัทให้ทราบ
2 .สมาชิกรับทราบยอบรับกรณีสมาชิกผู้ลงโฆษณาหรือบริษัทยกเลิกพันธมิตได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมวดที่7การตั้งค่าลิงค์พันธมิตรโดยสมาชิก

สมาชิกจะต้องตั้งค่าลิงค์พันธมิตรภายในเว็บไซต์ของตนเองตามวิธีที่บริษัทกำหนดหรือกรณีใช้ลิงค์พันธมิตรที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลให้ไม่สามารถคำนวณผู้เข้าชมบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับสมาชิกหรือบุคคลที่สาม

หมวดที่8การจัดการIDและรหัสผ่าน

สมาชิกจะต้องตั้งค่าลิงค์พันธมิตรภายในเว็บไซต์ของตนเองตามวิธีที่บริษัทกำหนดหรือกรณีใช้ลิงค์พันธมิตรที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลให้ไม่สามารถคำนวณผู้เข้าชมบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับสมาชิกหรือบุคคลที่สาม

หมวดที่9การจัดการธุรกรรมโดยสมาชิก
1 .สมาชิกมีหน้าที่ผูกพันในการเข้าถึงหน้าจอการจัดการและตรวจสอบการทำธุรกรรมรายวันหากพบการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องสมาชิกจะต้องรายงานให้บริษัททราบทันที
2 .บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆที่เกิดจากความล้มเหลวในการรายงาน
หมวดที่10การชำระค่าตอบแทน
1 .บริษัทจะสรุปยอดค่าตอบแทนจากสมาชิกผู้ลงโฆษณาทุกๆสิ้นเดือนและทำการชำระให้แก่สมาชิกทุกๆวันที่5ของเดือนกรณีจำนวนของค่าตอบแทนน้อยกว่า50ดอลลาร์สหรัฐจะทำการทบการชำระไปเดือนถัดไปวิธีการคำนวณค่าตบแทนขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละสมาชิกผู้ลงโฆษณาแต่ละราย
สมาชิกจะต้องจัดการIDและรหัสผ่านที่ป้อนในเวลาที่ลงทะเบียนสมาชิกอย่างเคร่งครัดภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองนอกจากนี้สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการใช้IDและรหัสผ่านของสมาชิกโดยให้ผู้อื่นใช้หรือไม่ก็ตาม
หมวดที่9การจัดการธุรกรรมโดยสมาชิก
1 .สมาชิกมีหน้าที่ผูกพันในการเข้าถึงหน้าจอการจัดการและตรวจสอบการทำธุรกรรมรายวันหากพบการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องสมาชิกจะต้องรายงานให้บริษัททราบทันที
2 .บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆที่เกิดจากความล้มเหลวในการรายงาน
หมวดที่11การบำรุงรักษาบริการ

การบำรุงรักษาเครือข่ายจะต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมอในช่วงเวลาที่มีการบำรุงรักษาสมาชิกไม่สามารถคัดค้านการระงับการให้บริการและสมาชิกไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการบำรุงรักษา

หมวดที่12การรักษาความลับและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
1 .สมาชิกยินยอมตกลงว่าข้อมูลที่สมาชิกลงทะเบียนและข้อมูลการทำธุรกรรมที่ได้รับผ่านโปรแกรมซึ่งสามารถรับได้ผ่านข้อตกลงนี้อาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกในกรณีต่อไปนี้
( 1 )ในกรณีของข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
( 2 )เมื่อมีคำสั่งหรือการสอบสวนของศาลหรือตำรวจหรือหน่วยงานบริหารอื่นๆหรือเมื่อบริษัทตัดสินว่าควรส่งต่อศาลตำรวจหรือหน่วยงานอื่นๆในการดำเนินคดีหรือขั้นตอนอื่นๆ
( 3 )เมื่อบริษัทพิจารณาว่าจำเป็นต้องทำการสำรวจในกรณีที่สมาชิกถูกสงสัยว่ามีการฉ้อโกง
( 4 )นอกจากนี้สำหรับการจัดการโปรแกรมพันธมิตรบริษัทจะให้ข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิกตามที่จำเป็นสำหรับสมาชิกผู้ลงโฆษณา(รวมถึงเอเจนซี่หากผู้ลงโฆษณาได้มอบหมายให้เอเจนซี่ดำเนินการ)
2 .ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสมาชิกสามารถใช้และเผยแพร่ภายขอบเขตที่ไม่ระบุสมาชิกได้
3 .สมาชิกจะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคธุรกิจธุรกิจฯลฯของบริษัทไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่สามและข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกคนอื่นๆจะต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากจุดประสงค์ในการใช้งานเว็บไซต์การพนันออนไลน์ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะถูกยกเว้น
4 .บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอย่างถูกต้องตาม”นโยบายความเป็นส่วนตัว”เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้หากสมาชิกยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้จะถือว่าได้ตกลงกับ”นโยบายความเป็นส่วนตัว”ด้วย
หมวดที่13ระยะเวลาของสัญญา

ระยะเวลาที่มีการรับรองเป็นสมาชิกคือนับเวลาจากการลงทะเบียนเป็นสมาชิกและได้รับการอนุมัติเป็นระยะเวลา1ปีก่อนหมดอายุภายใน30วันถ้าไม่มีการบอกเลิกจากบริษัทหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกก็จะต่ออายุไปอีก1ปีตามเงื่อนไขเดิม

หมวดที่14การลาออกจากการเป็นสมาชิก

สมาชิกยื่นเรื่องโดยการส่งเมลล์แจ้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนพันธมิตรการพนันออนไลน์หรือกรอกฟอร์มลาออกหลังจากนั้นก็สามารถถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกได้ซึ่งสามารถถอนตัวเมื่อไหร่ก็ได้

หมวดที่15การลบและการยกเลิกข้อมูลลงทะเบียนสมาชิกโดยบริษัท
1 .ในกรณีดังต่อไปนี้บริษัทอาจยกเลิกการลงทะเบียนสมาชิกของสมาชิกและถอนสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอม
( 1 )กรณีที่ส่งเมลล์ถึงสมาชิกไม่ผ่าน3ครั้งขึ้นไปจะถือว่าไม่สามารถติดต่อทางเมลล์ได้
( 2 )กรณีที่เป็นสมาชิก2ปีต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้รับผลตอบแทนหรือไม่มีการเคลื่อนไหว
( 3 )กรณีที่เป็นไปตามหมวดที่19
( 4 )กรณีทราบว่าสมาชิกเสียชีวิต
( 5 )กรณีที่บริษัททราบความจริงที่ว่าสมาชิกได้เริ่มกระบวนการต่างๆเช่นถูกจับกุมชั่วคราว,ถูกบังคับคดี,การขายทอดตลาด,การล้มละลาย,การฟื้นฟูกิจการของบริษัท
2 .ตามหมวดที่1กรณีถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกการชำระค่าตอบแทนจะดำเนินการตามหมวดที่19ข้อ2
หมวดที่16การชำระบัญชี
1 .ตามหมวดที่15หรือหมวดที่19เว้นแต่กรณีสมาชิกยกเลิกการเป็นสมาชิกบริษัทจะหักค่าธรรมเนียมการโอนและค่าดำเนินการต่างๆออกจากค่าค้างชำระให้แก่สมาชิกเป็จำนวน10 USD (ตามหมวดที่5ข้อ4)แต่ถ้าหากหลังจากหักค่าธรรมเนียมการโอนและค่าดำเนินการต่างๆแล้วยอดคงเหลือค่าตอบแทนต่ำกว่า50 USในส่วนที่ขาดแคลนจะไม่เก็บค่าธรรมเนียม
2 .การชำระเงินในวรรคก่อนจะชำระในวันที่5ของเดือนถัดไปหากวันที่5ตรงกับวันหยุดของสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการการชำระเงินจะชำระวันทำการถัดไป
3 .ตามการชำระเงินในวรรคก่อนแม้จะดำเนินการโอนชำระเงินตามหมวดที่10ข้อ4ถ้าหากข้อมูลเลขบัญชีไม่ครบถ้วนที่อยู่ไม่ชัดเจนและทางบริษัทไม่สามารถส่งเมลล์ถึงสมาชิกได้นั้นบริษัทจะถือว่าได้ทำหน้าที่ชำระค่าตอบแทนคงเหลือให้เสร็จสิ้นแล้ว
4 .ในการชำระเงินตามวรรคก่อนตอนลงทะเบียนสมาชิกบริษัทจะให้ค่าตอบแทนแก่สมาชิกไม่ถือว่าอยู่ในหมวดนี้
5 .รายการก่อนหน้านี้ทั้งหมดทั้งมวลบริษัทจะถือว่าได้ทำการชำระค่าตอบแทนแก่สมาชิกเสร็จสิ้นสมบูรณ์
หมวดที่17การกระทำที่ต้องห้าม
1 .สมาชิกจะต้องไม่กระทำการที่ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง
( 1 )การดัดแปลงเนื้อหาโฆษณารหัสลิงค์พันธมิตรและเงื่อนไขอื่นๆที่มีการกำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลงสื่อโฆษณาลิงค์พันธมิตร(รวมถึงสื่อโฆษณาและรหัสลิงค์พันธมิตร)ของสมาชิกผู้ลงโฆษณาหรือบริษัทและเงื่อนไขอื่นๆที่ระบุโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมาชิกผู้ลงโฆษณาหรือบริษัท
( 2 )การร้องขอด้านค่าตอบแทนและการส่งเสริม
ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องร้องขอยอดขายจากผู้เข้าชมหรือเขียนบรรยายให้ผู้เข้าชมเข้าใจผิดขายสินค้าและอื่นๆหรือแจกเอกสารฟรีหรือแชร์ข้อมูลสาธารณะเพื่อได้รับค่าตอบแทนโดยการแนะนำเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณา
( 3 )การสร้างแรงจูงใจ
แรงจูงใจโดยให้ค่าตอบแทนโดยการสมัครเป็นผู้เข้าชม(เป็นการให้คะแนนตัวเองเป็นต้น)อย่างไรก็ตามเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษจากบริษัทเท่านั้น(โปรดทราบว่าไม่มีการให้สิ่งจูงใจโดยคลิกเข้าไป)
( 4 )การกระทำที่ผิดๆ
ไม่ว่าจะเป็นการสมรู้ร่วมคิดคนเดียวหรือกับบุคคลที่สามโดนการสร้างเงื่อนไขค่าตอบแทนทุจริตหรือวิธีการอื่นๆการกระทำใดๆก็ตามแต่ถือว่าเป็นการกระทำที่ได้รับค่าตอบแทนอย่างไม่ถูกต้อง
( 5 )การโฆษณาบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียน
การโพสต์โฆษณาบนสื่ออื่นนอกเหนือจากที่สมาชิกได้รายงานให้แก่บริษัท
( 6 )การกระทำที่ผิดกฎหมายและการส่งเสริม
การกระทำที่ละเมิดหรือส่งเสริมกฎหมายและข้อบังคับต่างๆและการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกผู้ลงโฆษณาและบุคคลที่สามอื่นๆ(รวมถึงบริษัทด้วย)
( 7 )การกระทำที่เป็นสแปม
สแปมทางอีเมลประชาสัมพันธ์โดยการเขียนบนกระดานข่าวหรือการประชาสัมพันธ์ให้ชวนเชื่อหรือวิธีการอื่นๆ
( 8 )การโพสต์สื่อโฆษณาหลังจากยกเลิกการเป็นพันธมิตรกับสมาชิกผู้ลงโฆษณาหรือการสูญเสียสถานะจากสมาชิก
การกระทำที่โพสต์เนื้อหาโฆษณาของสมาชิกผู้ลงโฆษณาและรหัสลิงค์พันธมิตรหลังจากยกเลิกการเป็นพันธมิตรกับสมาชิกผู้ลงโฆษณาและการดำเนินการต่อโดยการโพสต์สื่อโฆษณาแม้หลังจากการสูญเสียสถานะสมาชิก
( 9 )การละเมิดสิทธิ์ในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
การกระทำที่ละเมิดสิทธิ์สิทธิบัตร,ทรัพย์สินทางปัญญา,สิทธิ์ในการออกแบบ,เครื่องหมายการค้า,ลิขสิทธิ์,สิทธิ์ประชาสัมพันธ์และอื่นๆที่ละเมิดกฎหมาย
( 10 )การลงทะเบียนสมาชิกหลายรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือบริษัทเดียวกัน(ยกเว้นเมื่อได้รับอนุมัติโดยเฉพาะจากบริษัท)
( 11 )การกระทำของการลงทะเบียนสื่อเดียวกันในการลงทะเบียนสมาชิกหลายรายการหรือการลงโฆษณาในสื่อเดียวกันในการลงทะเบียนสมาชิกหลายรายการ
( 12 )การกระทำอื่นๆที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม
2 .การตัดสินการมี/ไม่มีของการกระทำต้องห้ามกระทำโดยบริษัทและไม่จำเป็นต้องอธิบายเนื้อหาและเหตุผลให้แก่สมาชิกการตัดสินเกี่ยวกับการมี/ไม่มีของการกระทำต้องห้ามจะถือว่าสมบูรณ์ถ้าทำในเหตุผลที่ได้รับการยอมรับอย่างสมเหตุสมผลจากบรรทัดฐานทางสังคมและสมาชิกจะไม่สามารถคัดค้านใดๆในกรณีนั้น
3 .บริษัทมีสิทธิ์ที่จะส่งไฟล์บันทึกเซิร์ฟเวอร์ให้แก่สมาชิกที่ถูกพิจารณาว่าน่าสงสัยนอกจากนี้เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบที่ดำเนินธุรกิจการพนันออนไลน์โดยหลักการแล้วหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสมาชิกเว้นแต่ว่าจะมีสถานการณ์พิเศษ
หมวดที่18การรับประกัน
1 .ณวันที่สมัครเป็นสมาชิกสมาชิกจะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมต่อต้านสังคมไม่มีความสัมพันธ์ทางการเงินเงินทุนและไม่ดำเนินการระดมทุนหรือธุรกรรมอื่นๆและรับประกันว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรับการแต่งตั้งหรือว่าจ้างในฐานะพนักงาน
2 .ในระหว่างที่เป็นสมาชิกสมาชิกจะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมต่อต้านสังคมไม่มีความสัมพันธ์ทางการเงินเงินทุนและไม่ดำเนินการระดมทุนหรือธุรกรรมอื่นๆและจะต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรับการแต่งตั้งหรือว่าจ้างในฐานะพนักงาน
หมวดที่19การบังคับให้ถอนตัวออกและการริบค่าตอบแทน
1 .บริษัทอาจทำการถอดถอนสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือประกาศด้วยเหตุผลตามที่เห็นสมควร

( 1 )เมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้
( 2 )เมื่อสมาชิกทำผิดกฎหมาย
( 3 )เมื่อสมาชิกถือกระทำการต้องห้าม
( 4 )เมื่อชื่อสื่อเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนกับURLจะเหมือนกันหรือที่อยู่อีเมลเหมือนกันหรือบัญชีการโอนชื่อหรือชื่อบริษัทเหมือนกันแล้วยังจะได้รับรหัสสมาชิกที่แตกต่างกันอย่างมันชัดเจน(อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่กรณีพิเศษที่บริษัทจะยอมรับ)
( 5 )เมื่อพบว่าไม่ตรงตามคุณสมบัติของหมวดที่22
( 6 )เมื่อตรงตามหมวดที่15ข้อที่1
( 7 )กรณีอื่นๆที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมในฐานะสมาชิก
2 .ในกรณีที่ข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับเหตุผลที่อธิบายไว้ในวรรคก่อนเกิดขึ้นหรือสมาชิกถูกถอนออกเนื่องจากเหตุผลที่อธิบายไว้ในวรรคก่อนบริษัทจะริบค่าตอบแทนที่ยังไม่ได้ชำระหรือจะคิดเป็นค่าปรับและสามารถปฏิเสธการชำระได้ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้บริษัทจะพิจารณาตามนี้
( 1 )ปรับยอดเดียวกันกับค่าตอบแทนชำระไปแล้ว
( 2 )คิดเป็นค่าเดินทางและค่าแรงงานเพื่อตรวจสอบตามวรรคก่อน
( 3 )กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเช่นการดำเนินคดีในกรณีเช่นนี้สมาชิกอาจถูกเรียกเก็บเงินเมื่อใดก็ได้สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด(รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย)
หมวดที่20การติดต่อกับบุคคลที่รับผิดชอบ
1 .การติดต่อระหว่างสมาชิกกับบริษัทจะต้องติดต่อทางe-mailซึ่งเป็นกฎทั่วไปและวิธีการติดต่อจากสมาชิกไปยังบริษัทจะต้องติดต่อผ่านเว็บไซต์เฉพาะของสมาชิกนอกจากนี้สมาชิกไม่สามารถปฏิเสธที่จะรับจดหมายติดต่อจากบริษัท
2 .สมาชิกไม่ควรติดต่อสมาชิกผู้ลงโฆษณาโดยตรงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการการพนันออนไลน์พันธมิตรเว้นแต่พวกเขาจะได้รับการอนุมัติจากสมาชิกผู้ลงโฆษณานอกจากนี้สมาชิกไม่สามารถปฏิเสธการรับจดหมายติดต่อตราบใดที่จดหมายจากสมาชิกผู้ลงโฆษณาได้รับการตัดสินว่าจำเป็นต่อการดำเนินการในเครือข่าย
3 .บริษัทจะสามารถให้การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบและคำแนะนำทางธุรกิจที่จำเป็นโดยให้บริการทางไปรษณีย์
หมวดที่21การระงับบริการการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขเพิ่มเติมการลบยกเลิก

บริษัทจะสามารถระงับเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือลบเนื้อหาบริการได้ตลอดเวลาการแจ้งเตือนเนื้อหาไปยังสมาชิกอีเมลล์ล่วงหน้าก่อน2สัปดาห์ที่แต่กรณีเมื่อจำเป็นเร่งด่วนจะไม่ยึดตามหลักการณ์นี้

หมวดที่22คุณสมบัติ
1 .คุณสมบัติการเป็นสมาชิกมีดังนี้:
( 1 )เว็บไซต์ต่อไปนี้ที่ไม่ได้ดำเนินการ
เว็บไซต์ที่ส่งเสริมความรุนแรงเว็บไซต์ที่ส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติเว็บไซต์ที่ละเมิดกฎหมายอื่นๆและเว็บไซต์ที่ขัดต่อความสงบและผิดศีลธรรม
( 2 )บุคคลที่ดูแลเว็บไซต์จะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไป
( 3 )ต้องไม่มีข้อมูลเท็จเมื่อสมัครเป็นสมาชิก
( 4 )สมาชิกได้อ่านและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้
( 5 )ต้องไม่ลงข้อมูลเท็จในเครือข่ายหลังจากเริ่มใช้โปรแกรม
( 6 )ต้องไม่เป็นสมาชิกของบริการของบริษัทที่เคยถูกบริษัทถอนออกจากสมาชิก
( 7 )สามารถสื่อสารกับบริษัทและสมาชิกผู้ลงโฆษณาด้วยความสุภาพ
( 8 )เป็นสื่อที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องไม่ใช่คาดเดาเอง
( 9 )สื่อที่ลงทะเบียนสามารถดูได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมาชิกหรือป้อนรหัสผ่าน
( 10 )สื่อที่ลงทะเบียนโครงสร้างต้องเป็นภาษาญี่ปุ่น(กรณีที่บริษัทอนุมัติพิเศษจะไม่ใช้หลักการณ์นี้)
หมวดที่23การลงทะเบียนและการยินยอม

บริษัทจะยอมรับการเป็นสมาชิกตามข้อมูลที่สมาชิกนำมาใช้ในเวลาที่ลงทะเบียนการยินยอมจะทำโดยวิธีการแสดง”การลงทะเบียนใหม่เสร็จสมบูรณ์”บนหน้าจอหลังจากที่สมาชิกได้ลงทะเบียนหากการประกาศหรือการกระทำที่ผิดพลาดของสมาชิกถูกค้นพบณเวลาที่ได้รับการยอมรับหรือหลังจากนั้นสมาชิกอาจถูกถอนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทนอกจากนี้ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือบุคคลที่สามเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกฯลฯสมาชิกจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด

หมวดที่24การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
1 .เมื่อข้อมูลสมาชิกที่ลงทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกจะต้องเปลี่ยนข้อมูลสมาชิกทันทีบนหน้าจอการจัดการสมาชิกบริษัทตรวจสอบความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกตามการแจ้งเตือนจากสมาชิกและสามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกได้หากมีการตัดสินว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกไม่เหมาะสม
2 .ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกตามส่วนหลังของวรรคก่อนบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับสมาชิกหรือบุคคลที่สามเนื่องจากการปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล
3 .หากสมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของหมวดที่1และการแจ้งเตือนหรือส่งเอกสารจากบริษัทไม่ได้ล่าช้าหรือการจัดไม่ได้ล่าช้าแต่จะถึงเมื่อมันควรจะถึงตามปกติ
หมวดที่25ลิขสิทธิ์

1 .เนื้อหาของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ผ่านเครือข่ายจะต้องไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์ในกรณีที่มีปัญหาลิขสิทธิ์ระหว่างสมาชิกและบุคคลที่สามบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆหากการปรับปรุงหรือการแก้ปัญหาไม่สำเร็จหลังจากระยะเวลาหนึ่งที่สมาชิกได้ดำเนินการทางบริษัทสามารถถอนสมาชิกออกจากสมาชิกได้ตามหมวดที่19

หมวดที่26ข้อจำกัดของการรับประกัน

บริษัทจะไม่รับประกันกรณีต่อไปนี้

( 1 )บริการโดยไม่หยุดและไม่มีปัญหาในการบริหารจัดการ
( 2 )ด้านบริการมีการซ่อมแซมแก้ไขข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ
( 3 )ด้านบริการจะต้องไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์
( 4 )มีวิธีการรักษาความปลอดภัยสำหรับ( 3 )อย่างเพียงพอ
หมวดที่27ข้อจำกัดความรับผิด

เมื่อสมาชิกถอนตัวโดยไม่คำนึงถึงสาเหตุสมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อบริษัทและสมาชิกผู้ลงโฆษณาความเสียหายนี้รวมถึงความเสียหายทั้งหมดเช่นกำไรที่ได้รับและความเสียหายทางอ้อม

หมวดที่28สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและใบอนุญาต
1 .สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเทคโนโลยีและรูปภาพทั้งหมด(รวมถึงแบนเนอร์และเครื่องหมายการค้า)ที่บริษัทให้แก่สมาชิกและสมาชิกผู้ลงโฆษณาซึ่งสมาชิกสามารถใช้ได้ตามขอบเขตที่จำกดเท่านั้นนอกจากนี้สมาชิกไม่สามารถทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า
2 .ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างสมาชิกและบุคคลที่สามบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้นและบริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อสมาชิกได้
หมวดที่29สถานะ/โอนชื่อ/สินเชื่อและอื่นๆ

ตามข้อตกลงสัญญาฉบับนี้สมาชิกจะไม่สามารถถ่ายโอนเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่สามารถให้ยืมเพื่อรักษาความปลอดภัยกรณีที่บริษัทอนุมัติพิเศษจะไม่ใช้หลักการณ์นี้

หมวดที่30เหตุสุดวิสัย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ,เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้,ไฟไหม้,การประท้วงหยุดงาน,น้ำท่วม,โรคระบาดรวมทั้งการจลาจลหรือสงครามเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ในกรณีที่มีการผิดนัดอันเนื่องมาจากเหตุผลเกินกว่าการจัดการที่สมเหตุสมผลทั้งสองฝ่ายบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

หมวดที่31อำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของหมู่เกาะบริติชเวอร์จินสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ศาลBritish Virgin Islandsจะเป็นศาลพิจารณาตัดสิน

หมวดที่32การแก้ไขข้อตกลงนี้
1 .ข้อตกลงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ตามการพิจารณาของบริษัทโดยไม่ต้งรับความยินยอมจากสมาชิก
2 .ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้ระหว่างบริษัทและสมาชิกหลังจากโพสต์บนเว็บไซต์

Share this: